Lãnh Đạo Của Chúng Tôi

Nguyễn Bảo Quốc

CEO

Phạm Công Sơn

Team lead

Lê Thị Hải

Managing director

Thành Viên

Đối Tác chiến lược