Được thành lập từ ngày 10/06/2017 với tinh thần Khởi nghiệp lan rộng trên toàn thế giới. Cùng kinh nghiệm tích lũy được khoảng khoảng 10 năm nghiên cứu và làm việc trong ngành.

Tập thể Cán bộ – Nhân viên được sinh ra và lớn lên ở vùng đât Buôn Mê Thuột khai sinh ra Avinas coffee (Asian Viet Nam Star Coffee) nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng trong nước nói riêng và tham vọng phát triển trên toàn cầu giá trị đích thực của những ly cà phê mang thương hiệu Avinas. Gia tăng giá trị kinh tế ở tầm vỹ mô cho hệ thống nông trại nuôi trồng ở vùng đất Buôn Mê Thuột.