Avinas No.1

80,000

Sản Phẩm được Lựa chọn kỹ từ những Hạt Café Robusta rang ở chế độ đậm, được sao tẩm Bơ và Muối. Chỉ có thể pha phin

 

 

Danh mục: