Avinas No.3

82,500

Sản Phẩm được Lựa chọn kỹ từ những Hạt Café Culi rang Mộc ở chế độ đậm, có thể pha phin, Hoặc pha Máy

 

 

Danh mục: